MENU
Aula_close Layer 1

Specialskoler

For yderligere information om specialafdelingerne kan man kontakte:

Afdelingsleder Marianne Helsted Petersen (mapea@faxekommune.dk

eller

Afdelingsleder Ole Frost Larsen (olars@faxekommune.dk

 

Kort beskrivelse af nogle af Faxe Kommunes specialpædagogiske tilbud

 

Centerklasserne, Faxe Kommune

Centerklasserne er fysisk placeret på Østskolen, Karise Skole, Møllevej, 4653 Karise. Centerklasserne er under Midtskolens ledelse.

Tilbuddet er for elever fra 0. til 10. årgang. Der er aktuelt 22 elever indskrevet, fordelt på tre klasser.

Til Centerklasserne er der tilknyttet en SFO for eleverne, som, hvis det ønskes, kan benyttes.

Målgruppe

Målgruppen er elever med funktionsnedsættelse, der viser sig ved forskellige grader af mental retardering, forsinket kognitiv udvikling, herunder syndromer og bevægehandicap, høre- og synshandicap samt sociale og kommunikative vanskeligheder.

I relation hertil kan eleverne også have adfærdsforstyrrelser samt opmærksomhedsvanskeligheder.

Organisering

Den enkelte centerklasseelev er tilknyttet en klasse med et fast lærer- / pædagogteam. I det daglige undervises eleverne oftest på mindre hold afhængig af deres læringsforudsætninger og behov.

De fysiske rammer i Centerklasserne er tilpasset målgruppen.

----------------------

Skolen Ved Skoven, Faxe Kommune

Skolen Ved Skoven er fysisk placeret på Førslev Skolevej 9, 4690 Haslev

Tilbuddet er for elever fra 0. til 6. klasse. Der er aktuelt indskrevet 30 elever, fordelt på tre grupper

Til Skolen Ved Skoven er der tilknyttet en SFO for skolens elever, som, hvis det ønskes, kan benyttes.

Målgruppe

Målgruppen er børn med emotionelle og psykosociale vanskeligheder, hvilket dækker over et bredt spektrum af tilknytningsforstyrrelser og andre afledte udfordringer.

Organisering

Undervisningen foregår i mindre grupper med faste voksne tilknyttet. Undervisningen tager sit udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og behov.

Dagligdagen er organiseret med forudsigelighed og fast struktur.

---------------------------------

Specialskolen Øen

Øen er fysisk placeret på Midtskolen, Sofiendal Skole, Sofiendalsvej 42a, 4690 Haslev.

Tilbuddet er for elever fra 0. til 9. klasse. Der er aktuelt indskrevet 60 elever fordelt på otte klasser. Til Øen er der tilknyttet en SFO for skolens elever, som, hvis det ønskes, kan benyttes.

Målgruppe

Målgruppen er elever med udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret og ADHD. De fleste elever har kognitive potentialer inden for almenområdet. Eleverne har en varierende grad af vanskeligheder og forskellige funktionsniveauer i forhold til sprog, kommunikation, socialt samspil og forestillingsevne. Eleverne på Øen har behov for et struktureret pædagogisk undervisningsmiljø.

Organisering

Øen er opdelt i klasser med et mindre antal elever. Undervisningen på Øen tilrettelægges efter den enkelte elevs ressourcer, udviklingstrin og særlige behov. Udover de almindelige skolefag tilbydes eleverne på Øen undervisning i socialfag.

Dagligdagen er organiseret med forudsigelighed og fast struktur. Der lægges i undervisningen vægt på visuel støtte.

Dokumenter
Folder SVS Shape Created with Sketch.
Folder Kompetencecenter Shape Created with Sketch.