AULA

Når skolen begynder efter juleferien, er det ikke længere SkoleIntra, der benyttes til digital kommunikation mellem hjem og skole. I stedet tager vi vores nye kommunikationsplatform Aula i brug.

Bavneskolen

Bavneskolen er en folkeskoleafdeling under Midtskolen. Skolen har 0. -9. klasse med tilhørende skolefritidsordning, SFOdin.

Møllevangsskolen

Møllevangsskolen er en folkeskoleafdeling under Midtskolen. Skolen har 0. -9. klasse - incl. specialklasser samt tilhørende skolefritidsordning, Hvepsereden

Sofiendalskolen

Sofiendalsskolen er en folkeskoleafdeling under Midtskolen. Skolen har 0. -9. klasse - incl. specialklasser samt tilhørende skolefritidsordning, Pastinakken

Specialafdelinger

Midtskolen har tre specialafdelinger tilknyttet "Øen", "Skolen ved Skoven" og "Centerklasserne"

Video-demo

Denne side er alene til testformål.